Waarom je beter voetbaltrainer wordt dan toneelregisseur

Tekst: Stefanie Grosemans

Foto: Eva Asdou

Het statuut van verenigingswerkers en vrijwilligers anno 2022
Het verenigingsleven zorgt voor ontspanning en ontplooiing van persoonlijke vaardigheden. Verenigingen hebben nood aan vrijwilligers en werkers die bereid zijn om, al dan niet, tegen een lage vergoeding elke keer opnieuw klaar te staan voor ondersteuning en begeleiding. De overheid supportert langs de zijlijn door dit fi scaal aan te moedigen. De regelgeving voorziet verschillende pistes met elk hun eigen kenmerken. Welke piste verkies jij?

Er was eens... een statuut voor verenigingswerkers

Stel: naast je beroepsactiviteit als zelfstandige of bediende engageer je je als trainer van een turnvereniging, als regisseur van de plaatselijke toneelclub, of als coach of scheidsrechter van de lokale voetbalploeg. Als je een vergoeding ontvangt voor deze prestaties, maar niet verbonden bent door een arbeidsovereenkomst, een  dienstencontract of een statutaire aanstelling, ben je een  verenigingswerker met een specifiek statuut. Verenigingswerk biedt uiteraard een grote maatschappelijke meerwaarde, maar welke fiscale gevolgen heeft je inzet? Waar moet je op letten?

Wat wil je accountant dat je doet in je vrije tijd ?

Art. 17 KB RSZ laat bepaalde werkgevers toe om werknemers tewerk te stellen zonder sociale bijdragen te betalen op hun loon. Hieronder valt sinds het inkomstenjaar 2022 ook de regeling voor verenigingswerk.
Opgelet!: het is verplicht dat de vereniging hiervoor een schriftelijke overeenkomst van maximum één jaar sluit met de verenigingswerker.
Zoals je reeds kon vermoeden, geldt er voor dit fiscaal gunstregime: een urenplafond en een inkomstenplafond
Deze regeling geldt zowel voor de sportsector als voor de cultureel-artistieke sector. Toch is er een verschil tussen beide sectoren: er geldt immers een andere bovengrens voor het aantal uren dat je mag werken (het “urenplafond”) en waarbinnen het verenigingswerk fiscaal voordelig is.

Het urenplafond:

In de sportsector is het hopen op mooi weer in de zomer: het maximum aantal uren fiscaal voordelig verenigingswerk in de sportsector is opgetrokken naar 450 uur.
Deze uren zijn wel beperkt tot maximum 150 uren per kwartaal, met uitzondering van het derde kwartaal: in de zomer geldt een grens van 285 uren.

...

Volledig artikel lezen?

Lees meer in MYX Magazine #6 feesteditie 2022.
Bestel hier jouw editie!